En primeiro plano o patio do “Feminino”. Ao fondo o “Masculino”