Este é o apartado de ligazóns do Departamento de Xeografía e Historia. Aquí atoparás follas web, ou blogues con apuntamentos, recursos, exercicios ou curiosidades sobre Matemáticas. Para acceder, tan só hai que premer na imaxe. Na parte da dereita tes un pequeno comentario sobre esa web ou blogue.


artehistoriaA web de Artehistoria é unha web na que hai todo tipo de informacións sobre arte e historia de países e culturas históricas dos diferentes continentes, sobre os persoeiros máis importantes, sobre pintores, cadros…. Tamén ten un importante canal en Youtube con vídeos. Fundamental.


NO ESPAZO E NO TEMPODeseñada polo IES Isaac Díaz Pardo, esta web está orientada a preparación da proba de selectividade en Galicia na materia de Xeografía


LINEA SERPENTINATAEste é un blogue adicado á Historia da Arte. Pretende ser pequeno punto de encontro para estudantes e amantes da arte en xeral, no que podes atopar información sobre estilos, autores, obras, actualidad artística, etc…


GIGAS DE TIZABlogue informativo e recompilatorio a partes iguais que pretende recolle-la actualidade educativa de máximo interese e amosar recursos didácticos, traballos, blogs de referencia ou tendencias que podan servir de axuda á comunidade educativa no seu traballo diario.


ENSEÑ-ARTEBlogue adicado na súa totalidade á Historia do Arte.


EL SEÑOR DEL BIOMBO

Blogue no que se recollen rutas para realizar viaxes,  referencias de Historia do Arte e a libros escritos polo autor do blogue.


BIOMBO HISTORICOBlogue onde podemos atopar índices de historia, arte, lingua e literatura.