Este obra está baixo unha licenza de Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Fundada por Alejo García Moreno, profesor de Historia na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade Central (antigo nome da Complutense). Republicano federalista, krausista e amigo de Joaquín Costa, ademais de ser creador e director doutras publicacións relacionadas co Dereito, entre 1880-1882 dirixe esta revista.

Hai constancia indirecta da publicación de 57 números dende o 20 de novembro de 1880 até xaneiro de 1882, aínda que non se conservan na súa totalidade. A parte da nosa colección, só temos constancia doutra colección da revista: na Biblioteca Virtual de Madrid, se ben a súa colección remata no número 46, mentres a nosa chega até o 51. En troques, daqueles exemplares que nos faltan a nós, indicamos a súa ligazón para poder ter a secuencia máis ou menos completa.


ano-i-01

ANO I – Número 1

20 de novembro de 1880

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS: D. José Mª Orense – II. O NOSO PROPÓSITO E O NOSO PROGRAMA – III. CAUSA E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA – IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Idem Exterior VI. VARIEDADES – Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ano-i-02

ANO I – Número 2

4 de decembro de 1880

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS: D. Francisco Pi y Margall – II. DONDE ESTÁN LOS ANATEMAS? – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – IV. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – V. VARIEDADES – Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-i-03

ANO I – Número 3

11 de decembro de 1880

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA (continuación) – II. O SOÑO DUN ESCRITOR – Capítulos dun libro en xerme – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – IV. CRÓNICA POLITICA – Interior – Exterior – V. VARIEDADES E NOTICIAS – Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira (conclusión) – VI. NOTICIAS TEATRAIS  – VII. ANUNCIOS

ano-i-04

ANO I – Número 4

18 de decembro de 1880

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. Nicolás Salmerón y Alonso – II. ESTUDIOS FILOSÓFICO-POPULARES – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – IV. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – V. CAUSAS CÉLEBRES-INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – Causa de Elvira del Campo muger de Alonso de Moya scriuano vezino de Madridejos – VI. CRÓNICA TEATRAL – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ano-i-05

ANO I – Número 5

25 de decembro de 1880

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICOS-POLÍTICOS – D. Estanislao Figueras – II. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA (continuación) – III. ESTUDIOS FILOSÓFICO-POPULARES – A Razón – IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior VI. CAUSAS CÉLEBRES- INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – Causa contra Elvira del Campo muger de Alonso de Moya scriuano vezino de Madridejos – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ANO II- Número 6

1 de xaneiro de 1881

biblioteca-virtual-madrid

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

ano-ii-07

ANO II – Número 7

8 de xaneiro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. Emilio Castelar y Ripoll – II. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Suiza – Constitucións dos estados rexionais – Constitución do Cantón de Berna – IV. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – V. CAUSAS CÉLEBRES E INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICÓN. – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-08

ANO II – Número 8

15 de xaneiro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. Manuel Ruíz Zorrilla – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Indicacións xerais – O individualismo e o comunismo – III. CONFERENCIAS NO CIRCULO DA UNIÓN MERCANTIL – IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS (continuación) – Suiza – Constitución do cantón de Berna – V. CRÓNICA POLÍTICA – Exterior – Interior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ANO II – Número 9 

22 de xaneiro de 1881

biblioteca-virtual-madrid

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

ano-ii-10

ANO II – Número 10

29 de xaneiro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICOS-POLÍTICOS. – D. Nicolás Mª Rivero – II. A NOSA DENUNCIA – III. CASTELAR EN AMÉRICOA – IV. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA – V. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Escolas furierista (continuación) – VII. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VIII. NOTICIAS TEATRAIS – IX. ANUNCIOS

ano-ii-11

ANO II – Número 11

6 de febreiro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS – II. A CARTA-MANIFESTO DE D. FRANCISCO PI Y MARGALL AOS DEMÓCRATAS HISTÓRICOS DE VALENCIA – III BANQUETES – Os brindis no banquete autonomista de Valencia – IV. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – V. A NOSA DENUNCIA – Resume dos discursos pronunciados no acto da vista da denuncia do noso periódico.

ano-ii-12

ANO II – Número 12

19 de febreiro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe,

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRAFICO-POLÍTICO – D. Cristino Martos – II. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (continuación) – III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) – IV. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – ADVERTENCIA – NOTICIAS TEATRAIS

ano-ii-13

ANO II – Número 13

26 de febreiro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. Fernando Garrido – II. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (continuación) – III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Escola furierista – IV. CONSTITUCIÓN DO CANTÓN DOS GRISONES – V. CAUSAS CÉLEBRES E INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) – VI. VARIEDADES E NOTICIAS – VII. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VIII. OBRAS DE D. FERNANDO GARRIDO – IX. NOTICIAS TEATRAIS

ano-ii-14

ANO II – Número 14

5 de marzo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ADVERTENCIA – II. UNHA SÚPLICA AO SR. DIRECTOR DE COMUNICACIÓNS – III. O GOBERNO ACTUAL E O DECRETO DO 9 DE XANEIRO DE 1875 – IV. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (conclusión) – V. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Escola furierista – VI. CONSTITUCIÓN DO CANTÓN DOS GRISONES (conclusión) – VII. VARIEDADES E NOTICIAS –  A Unión Democrática en Asturias – VIII. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – IX. LIBROS REMITIDOS A ESTA REDACCIÓN – X. NOTICIAS TEATRAIS

ano-ii-15

ANO II – Número 15

12 de marzo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLITICOS – D. Manuel Pedregal – II. CUESTIÓN IMPORTANTÍSIMA – Pactistas e non pactistas – III. CONSTITUCIÓNS  DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución do cantón de Friburgo – IV. VARIEDADES E NOTICIAS –  O Goberno actual e o decreto do 9 de xaneiro d 1876 – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-16

ANO II – Número 16

19 de marzo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.  

SUMARIO

I. ADVERTENCIA – II O MATRIMONIO CIVIL E O DECRETO DO SR. CÁRDENAS – III ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Escola furierista (continuación) – IV. ESTUDIOS FILOSÓFICOS (colaboracións) – Límites na formación do coñecemento – V. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitucion do cantón de Friburgo – VI. VARIEDADES E NOTICIAS – VII. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VIII. NOTICIAS TEATRAIS

ano-ii-17

ANO II – Número 17

26 de marzo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe. 

SUMARIO

I. DISCURSO PRONUNCIADO O 20 DE MARZO NA REUNIÓN DOS DEMÓCRATAS AUTONOMISTAS NO TEATRO DE NOVEDADES DE ZARAGOZA POLO SEÑOR PI Y MARGALL – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Escola furierista (continuación) – III. CARTA MANIFESTO DO SR. FIGUERAS AOS DEMÓCRATAS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA – IV. VARIEDADES E NOTICIAS – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS

ano-ii-18

ANO II – Número 18

2 de abril de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. Ángel Fernández de los Ríos – II. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO BANQUETE DEMOCRÁTICO-AUTONOMISTA CELEBRADO NO TEATRO DE SANTANDER O DÍA 27 DE MARZO DE 1881 – III. COMUNICADO DE D. RAMÓN DE GALA -IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución do cantón de Friburgo (conclusión) – V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – VI. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ano-ii-19

ANO II – Número 19

9 de abril de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – O dereito ao traballo. Escola socialista autoritaria – III. PACTISTAS,  NON PACTISTAS E PACTISTAS A MEDIAS – IV CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución do cantón de Vaud – V. VARIEDADES E NOTICIAS – VI. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. LIBROS RECIBIDOS NESTA REDACCIÓN – VIII. NOTICIAS TEATRAIS – IX. ANUNCIOS

ano-ii-20

ANO II – Número 20

16 de abril de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. José Muro López Salgado – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – O dereito ao traballo. Escola socialista autoritaria – III. VARIEDADES E NOTICIAS – IV. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-21

ANO II – Número 21

23 de abril de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe. 

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) – III. CARTA DO SR. D. JOSÉ GARCÍA PÉREZ AO SR. DIRECTOR DAS NACIONALIDADES – IV. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO MEETING AUTONOMISTA DE GRANADA – V. VARIEDADES E NOTICIAS – VI. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – VII. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VIII. NOTICIAS TEATRAIS – IX. ANUNCION

ano-ii-22

ANO II – Número 22

30 de abril de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe. 

SUMARIO

I. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) – II. CARTAS FEDERAIS – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución do cantón de Vaud – IV. VARIEDADES E NOTICIAS – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-23

ANO II – Número 23

7 de maio de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe. 

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. Francisco Salmerón y Alonso – II. ESTUDIOS FILOSÓFICO (continuación) – III. VARIEDADES E NOTICIAS – As eleccións de Almería – A gran farsa – Aos electores de Almería – IV. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – V. NOTICIAS TEATRAIS – VI. ANUNCIOS

ano-ii-24

ANO II – Número 24

14 de maio de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe. 

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – O dereito ao traballo – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución do cantón de Vaud (continuación) – IV. VARIEDADES E NOTICIAS- Documento notable – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ANO II – Número 25 

21 de maio de 1881

biblioteca-virtual-madrid

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

ANO II – Número 26 

28 de maio de 1881

biblioteca-virtual-madrid

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

ano-ii-27

ANO II – Número 27

4 de xuño de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS – II. A CUESTIÓN DO PACTO – III. OUTRO DISCURSO DO SEÑOR PI Y MARGALL – IV. VARIEDADES E NOTICIAS – Justicia – V. CRÓNICAS POLITICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-28

ANO II – Número 28

11 de xuño de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – II. LA CUESTIÓN DEL PACTO – Introducción – III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Escola Prudhoniana – IV. A LOS FEDERALES DE CÁDIZ Y A TODOS LOS COMITÉS DEL PARTIDO FEDERAL DE ESPAÑA – V. CAUSAS CÉLEBRES – INÉDITAS DEL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN – VI. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. ADVERTENCIA – VIII. NOTICIAS TEATRAIS – IX. ANUNCIOS

ano-ii-29

ANO II – Número 29

19 de xuño de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO – Como debeu plantexarse se resolverse – II. ESTRACTO DO DISCURSO PRONUNCIADO NO TEATRO PRINCIPAL DA VILA DE CRACIA POLO SR. FRANCISCO PI Y MARGALL – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución do cantón de Valais – IV. CAUSAS CÉLEBRES-INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-30

ANO II – Número 30

25 de xuño de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLITICOS – D. RAMÓN NOUVILAS Y RAFOLS -II. DISCURSO PRONUNCADO EN CASTELLÓN POR D. FRANCISCO PI Y MARGALL, EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA O DÍA 15 DE XUÑO DE 1881 – III. VARIEDADES E NOTICIAS – IV. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – V. BIBLIOGRAFÍA – La restauración teocrática – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-31

ANO II – Número 31

2 de xullo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ADVERTENCIA – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Escola Prudhoniana – III. ESTUDIOS FILOSÓFICOS – IV. DISCURSO PRONUNCIADO POR D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO TEATRO DE ALICANTE O 26 DE XUÑO DE 1881 – V. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución do cantón de Valais – VI. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ano-ii-32

ANO II – Número 32

9 de xullo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ADVERTENCIA – II. A CUESTIÓN DO PACTO – Como debeu resolverse – III. ESTUDIOS FILOSÓFICOS (continuación) – IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución da república e cantón de Nefchatel – V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – VI. VARIEDADES E NOTICIAS – VII. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VIII. NOTICIAS TEATRAIS – IX. ANUNCIOS

ano-ii-33

ANO II – Número 33

16 de xullo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. NOTICIAS BIOGRÁFICO-POLÍTICAS – Mr. Julio Favre – II. ESTUDIOS FILOSÓFICOS – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución do cantón de Nefchatel (continuación) – IV. VARIEDADES E NOTICIAS – V. CRÓNICA POLÍTICA – VI. ADVERTENCIA – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ano-ii-34

 ANO II – Número 34

23 de xullo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. A DISIDENCIA DOS FEDERAIS – II. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS – Escola proudhoniana (continuación) – III. VARIEDADES E NOTICIAS – IV. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-35

ANO II – Número 35

30 de xullo de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – Leou Gambetta – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – Escola prudhoniana (conclusión) – III. DOS PALABRAS A “EL LIBERAL” – IV. ESTUDIOS FILOSÓFICOS – V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) – VI.CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ano-ii-36

ANO II – Número 36

6 de agosto de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. DISIDENCIAS FEDERAIS – II. A CUESTIÓN DO PACTO – Rectificación y complemento – III. OUTRA RECTIFICACIÓN – IV. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-37

ANO II – Número 37

13 de agosto de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – Ernesto Picard – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS  (continuación) – III. OUTRO MANIFESTO CONTRA O SEPARATISMO – IV. CONSTITUCIÓN DA REPÚBLICA E CANTÓN DO TICINO – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior  – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-38

ANO II – Número 38

20 de agosto de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO (conclusión) – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – III. CONSTITUCIÓNS DA REPÚBLICA E CANTÓN DO TICINO – IV. VARIEDADES E NOTICIAS – V.  CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – VI. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ano-ii-39

ANO II – Número 39

27 de agosto de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO (conclusión) – II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (conclusión) – III. CONSTITUCIÓN DA REPÚBLICA E CANTÓN DE XENEBRA – IV. VARIEDADES E NOTICIAS – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-40

ANO II – Número 40

3 de setembro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe. 

SUMARIO

I. ADVERTENCIA – II. APUNTES BIOGRÁFICO-POLITICOS – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Constitución da República e Cantón de Xenebra – IV. VARIEDADES E NOTICIAS – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS

ano-ii-41

ANO II – Número 41

10 de setembro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. ADVERTENCIA – II. UNHA CARTA – III. AS SOCIEDADES COOPERATIVAS NA GRAN BRETAÑA DE 1880 – IV. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. PI Y MARGALLA NO TEATRO E CIRCO DE RIVAS NA TARDE DO 8 DE SETEMBRO DE 1881 – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS.

ano-ii-42

ANO II – Número 42

17 de setembro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – II. REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DE XENEBRA – III. VARIEDADES E NOTICIAS – IV. BIBLIOGRAFÍA – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS

ano-ii-43

ANO II – Número 43

24 de setembro de 1881

Para consulta-la revista, preme aquí ou sobre a imaxe.

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. José C. Sorní – II. CARTA DE DON FERNANDO GARRIDO – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Regulamento do Consello Municipal de Xenebra (conclusión) – IV. LEI DOS CONCELLOS E PARROQUIAS DO CANTÓN DE FRIBURGO – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-44

ANO II – Número 44

 1 de outubro de 1881

Para consulta-la revista preme aquí ou sobre a imaxe

SUMARIO

I. CARTA DE DON FERNANDO GARRIDO – II. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Lei dos municipios e parroquias do cantón de Friburgo (continuación) – III. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – IV. NOTICIAS TEATRAIS – V. ANUNCIOS

ANO II – Número 45 

28 de maio de 1881

biblioteca-virtual-madrid

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

ano-ii-46

ANO II – Número 46
 15 de outubro de 1881

Para consulta-la revista preme aquí ou sobre a imaxe

SUMARIO

I. OUTRA CARTA DO SEÑOR GARRIDO – II. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS – Casas para obreiros en Alcalá de Henares – III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Lei sobre a organización comunal de Berna – Lei sobre a extensión do dereito electoral – IV. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – V. VARIEDADES E NOTICIAS – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-47

ANO II – Número 47

 22 de outubro de 1881

Para consulta-la revista preme aquí ou sobre a imaxe

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. Manuel Merrelo y Calvo – II. LIBERDADE DE CULTOS – Separación das Igrexas do Estado – As igrexas libres no Estado libre – III. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS – As casas para obreiros en Alcalá de Henares – IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Lei sobre a extensión do dereiro electoral – V. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VI. NOTICIAS TEATRAIS – VII. ANUNCIOS

ano-ii-48

ANO II – Número 48

 29 de outubro de 1881

Para consulta-la revista preme aquí ou sobre a imaxe

SUMARIO

I. CONCORDIA FEDERAL E COALICIÓN DEMOCRÁTICA – II. A LIBERDADE DE ASOCIACIÓN E AS CORPORACIÓNS CATÓLICAS – III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS – As casas para obreiros en Alcalá de Henares (conclusión) – IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS – Lei sobre os impostos comunais – V. CAUSAS CÉLEBRES – INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – VI. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS

ANO II – Número 50 –  12 de novembro de 1881

[FALTA]

ano-ii-50

ANO II – Número 50

 12 de novembro de 1881

Para consulta-la revista preme aquí ou sobre a imaxe

SUMARIO

I. A COALICIÓN DEMOCRÁTICA – II. DÚAS PALABRAS ENTRE AMIGOS – III. A FÓRMULA DE UNIÓN SEGURA E PERMANENTE COA PERFECCIÓN DEMOCRÁTICA – IV. MANIFESTO – A Xunta democrático-federal da provincia de Madrid aos seus correlixionarios – V. NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS – VI. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. NOTICIAS TEATRAIS ANUNCIOS

ano-ii-51

ANO II – Número 51

 19 de novembro de 1881

Para consulta-la revista preme aquí ou sobre a imaxe

SUMARIO

I. APUNTES BIBLIOGRÁFICO-POLÍTICOS – D. Ramón Chies y Baijes – II. EL MANIFIESTO DE LA JUNTA DEMOCRÁTICO FEDERAL DE LA PROVINCIA DE MADRID – III. EL BANDOLERISMO – IV. A FÓRMULA DE UNIÓN SEGURA E PERMANENTE COA PERFECCIÓN DEMOCRÁTICA – V. CRÓNICAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN – VI. CRÓNICA POLÍTICA – Interior – Exterior – VII. NOTICIAS TEATRAIS – VIII. ANUNCIOS