O valo de separación. Polo vehículo que aparece, mesmo aparenta ser a verxa de Melilla.