O Piloto, o último guerrilleiro, convértese en mito por ser o d e r r a d e i r o d o s guerrilleiros da Guerra Civil morto en combate. P r o d u c i u s e e n Chantada en 1965. Aquí podemos ler unha biografía novelada.