Para conmemorar unha data tan relevante, varios cursos do noso centro participaron na elaboración de cartaces, murais e tamén textos sobre ese tema. Nós tamén colaboramos coa presentación, nun dos paneis, de textos e imaxes a partir do material publicado polo Seminario Galego de Educación para a Paz.

Agora presentamos unhas imaxes de todo ese material.