A seguir, podemos contemplar algunhas das creacións realizadas polo alumnado de Plástica para conmemorar o 8 de marzo

Vídeo sobre a exposición conmemorativa do 8 de marzo