É unha tradición en Alemania, e que comezou no século XIX, na que os pais regalas aos seus fillos o primeiro día de colexio un cucurucho recheo de caramelos, doces, xoguetes e outras sorpresas.

Unha vez feitas as presentacións, os profesores permítenlle aos alumnos abri-los cucuruchos e ve-las sorpresas