Inauguramos unha nova sección na que pretendemos que unha persoa da nosa contorna nos recomende un libro ou unha película. Non é preciso que sexa un libro moi sesudo de “literatura”, que tamén pode ser, senón un libro que teña lido recentemente que lle gustara por calquera razón. E igual coa película. Queremos que sexa totalmente subxectivo pois cada un de nós temos os nosos gustos e non sempre teñen por que ser compartidos. Agora ben, en ocasións, levamos sorpresas.

E trátase diso. Un libro ou unha película que eu non lería, ou non vería, pero que pola insistencia dalgunha persoa próxima, accedo a esa obra e resulta que é interesante. Tenme pasado nalgunha ocasión. E seguro que tamén a vós.

Tamén procuraremos dar algunha información ou algunha indicación máis, a partir de ligazóns na internet, sobre ese libro ou esa película, de tal xeito que, así, poidamos enriquecer aínda máis a nosa experiencia e, quizais, nos poida servir de fontes de información.

De seguido comezamos coa primeira. Tamén se admiten recomendacións e comentarios. Cantos máis haxa, máis divertido será. Ánimo e a participar.

Please follow and like us: