Clases sen fume” é un programa educativo para a prevención do tabaquismo, dirixido a escolares de 1º e 2º da ESO, pois é o alumnado da idade na que se dan os primeiros contactos co tabaco, sendo as comunidades educativas un instrumento indispensable para a execución do proxecto.

Este baséase no compromiso individual e colectivo (de toda a aula) de non fumar durante alomenos 6 meses, e que procura obexctivos variados como: reforzar o carácter voluntario da decisión de non fumar, facilitar a presión de grupo positiva xerada pola complicidade dun grupo de adolescentes e unha persoa adulta (titor/a), e reforzar a confianza nun mesmo e nos demais, ao tempo que se emprega o proceso de recompensa-premio como incentivo.

Durante o citado proxecto realizáronse varias actividades preventivas sobre o tabaquismo, sempre, cun foramto lúdico. Entre elas, destacan a creación de eslóganes e a realización de actividades creativas en formato vídeo. Velaí tedes o resultado.

Please follow and like us: