Durantes os días anteriores e posteriores ás vacacións de Semana Santa,  o Departamento de Matemáticas expón no vestíbulo do noso centro Exposición MATEMÁTICAS EN XOGO.

Trátase dunha colección de xogos matemáticos cos que se pretende que os alumnos se aproximen ó quefacer matemático dunha maneira lúdica, formulándolles  distintos desafíos: puzzles, xogos de estratexia, curiosidades topolóxicas, etc.  con diferentes niveis de  dificultade. Cada xogo  vén  acompañado dun póster  e  dunha ficha explicando as instrucións para realizalo.

Preténdese,  en definitiva, que  verbos como comprobar,  explorar,  conxeturar, deducir, organizar, razonar, pensar, que son os propios da actividade matemática por excelencia, que é a resolución de problemas, se conxuguen  durante estos días no Instituto nun ambiente alegre e informal que lles descubra aos alumnos que coas matemáticas tamén se pode disfrutar.

A exposición é unha renovación da  creada, no ano 1990, polo grupo LU.A  integrado polos seguintes profesores: Xosé Fraga Vila, Antón Gonçalves Quintela, Ricardo Lamela Castro, Xosé Méndez Seijas, Elisa Peña Vázquez, Marina Puente Prados e Marcelino Sampayo Ruíz.

E sen máis, velaí tedes unhas imaxes de todo o que se pode ver e probar.

Please follow and like us: